Na pragu 21 vijeka kompanija Xiaomi počinje sa proizvodnjom pametnih uređaja za kućanstva.